Ympäristötoiminta

SLU:n vuoden 2010 ympäristpalkinto Biosukeltajille!

Tunnustuksen ympäristötyöstämme seurallemme on myöntänyt Suomen Liikunta ja Urheilu SLU. SLU:n ympäristöpalkinto jaetaan tunnustuksena hyvin toteutetusta ja monipuolisesta ympäristötyöstä liikunnassa ja urheilussa. Arvioinnissa painotetaan erityisesti liikenteen ympäristövaikutusten vähentämistä ja ympäristökasvatusta. Ympäristöpalkinto jaetaan neljättä kertaa.

Palkintoraatina toimii SLU:n ympäristövaliokunta. SLU:n ympäristöpalkinto on arvoltaan 1000 euroa. Palkinto luovutettiin 10.1.2011 Suomen Urheilugaalan Sisu-illassa.

Tiedot muokattuina SLU:n verkkosivuilta.

Biosukeltajien vuoden 2010 hallitus kiittää ja onnittelee seuran jäseniä osallisuudestaan tärkeään ympäristötyöhön. Seuran rikkaus on monipuolinen jäsenistö, jossa kaikki 154 jäsentä ovat tärkeitä. Seuran jäseninä on monia erilaisia taustoja omaavia ihmisiä on  Itämeren tutkijoita ja biologian opiskelijoita,  on monien muiden alojen opiskelijoita ja ammattilaisia ja muita, joita kaikkia yhdistää kiinnostus vedenalaiseen maailmaan. Tämä kiitos kuuluu kaikille jäsenille, koska jokainen voi omasta taustastaan riippumatta osallistua ympäristön hyvinvoinnin eteen tehtävään työhön.

Kiitokset siis kaikille, jotka ovat vuosien saatossa osallistuneet seuran toimintaan hallituksen jäsenenä, virkailijana, kurssin tai tapahtuman vetäjänä, avustajana tai osallistujana. Kiitokset kaikille sukeltajille jotka ovat jakaneet tietoa Itämerestä ja muista vesistöistä, kiinnittäneet muiden sukeltajien tai vesillä liikkujien huomion ympäristöön ja sen hyvinvointiin tai vain pieneen vedestä löytyneeseen öttimönkiäiseen. Kiitokset niille, jotka ovat osoittaneet, että kokeakseen hienoja sukellushetkiä ei tarvitse matkustaa kauas kaukomaille, vaan että meidän rannoita löytyy mielenkiintoisia ja suojelun arvoisia vesistöjä. Kannetaan ylpeinä vuoden 2010 ympäristöseuran titteliä ja nimemme bio-etuliitettä.

Palkinnonsaajaksi Biosukeltajia esitti Sukeltajaliitto. Olemme iloisia, että oma lajiliittomme on kiinnittänyt huomiota toimintaamme ja pitänyt Itämeren ja ympäristön eteen tekemäämme työtä palkinnon arvoisena.

Kiitämme palkitsijoita koko seuran puolesta tästä meille arvokkaasta tunnustuksesta. On hienoa, että pienimuotoinen työmme on saanut näin suurta arvostusta. Tämän palkinnon ansiosta jaksamme entistä innokkaamiin jatkaa samalla tiellä.

Aiheesta muualla:
SLU:n verkkosivuilla
Sukeltajaliiton verkkosivuilla

Biosukeltajat ry:n ympäristötoiminta

Biosukeltajat ry on 126 jäsenen sukellusseura Helsingistä ja se on perustettu vuonna 1979. Alun perin meribiologien perustaman seuran juuret näkyvät selkeästi nykyisessäkin toiminnassa seuran kasvettua ja toiminnan laajennuttua vuosien varrella. Seurassa on jäseninä paljon biologian alan opiskelijoita ja ammattilaisia, jotka jo toimivat merkittävissä työtehtävissä eri puolilla Suomea tutkijoina, ympäristöalan asiantuntijoina jne. Seuraan ovat tervetulleita biologien lisäksi kaikki luontoharrastajat tai vedenalaisesta luonnosta kiinnostuneet alasta ja taustasta riippumatta. Uudet jäsenet omaksuvat asiantuntijoiden innostamana ja heidän esimerkistään seuran ympäristöä kunnioittavat toimintatavat.

Sen lisäksi, että seuran jäseniä rohkaistaan toimimaan ympäristöystävällisesti, Itämeri- ja ympäristötietoutta pyritään levittämään myös seuran ulkopuolelle. Jakamalla avoimesti seuran jäsenten
asiantuntemusta mm. Itämeren lajistosta ja hyvinvoinnista, ihmiset oppivat arvostamaan ja ymmärtävät suojella Itämerta ja huomaavat esimerkiksi että sukellusmatkalle ei aina tarvitse suunnata kauas ulkomaille tai että veneenpohjan myrkkymaalit on helppo korvata muilla ympäristöystävällisillä keinoilla.

Seuran kokouksissa ja muissa tapahtumissa otetaan huomioon ympäristön kuormitus valitsemalla tarjoiltavaksi lähellä tuotettua Luomu-ruokaa ja välttämällä kertakäyttöastioita ja muuta roskien tuottamista. Sukeltaminen vaatii varusteiden kuljettamista yksityisautoilla, mutta autoilu pyritään minimoimaan järjestämällä päiväretket pääkaupunkiseudulle ja suuntaamalla muualle Suomeen aina pidemmäksi aikaa kerrallaan. Retkiä organisoitaessa sovitaan aina myös kimppakyydeistä, jotta autoja käytetään mahdollisimman vähän. Ulkomaanmatkoja järjestettäessä suositaan Pohjoismaita ja vältetään
lentokoneiden käyttöä. Luonnossa ja sukelluskohteilla vältetään ympäristön kuluttamista ja eliöyhteisöjen häiritsemistä. Seuran varastotilat ovat keskustan tuntumassa, hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähellä ja sieltä voi lainata sukellusvarusteita ja vedenalaisessa tutkimuksessa käytettäviä näytteenottimia, jolloin omien varusteiden hankkiminen ei ole välttämätöntä.

Seuran ympäristötoiminta on kehittymässä entistä järjestelmällisemmäksi ja suunnitellummaksi kun vuodelle 2011 on nimetty kolmen hengen ympäristövastaavien tiimi. Seura aikoo hakea liikunnan Ekomerkkiä ja parhaillaan laaditaan ympäristösuunnitelmaa vuodelle 2011, minkä yhteydessä arvioidaan seuran perinteistä ympäristötoimintaa ja tarkastellaan miten sitä voidaan kehittää edelleen.

Poimintoja seuran tavoitteista ja toiminnasta ympäristötyön osalta:

Seuran tavoitteina on mm. edistää ja kehittää vedenalaista tutkimustyötä ja lisätä sukeltamalla tutkimusta tekevien sukellustaitoa ja turvallisuutta.

Seurassa on paljon vesiluonnon asiantuntijuutta ja se tekee asiantuntija-artikkeleita ympäristöasioista julkaistavaksi eri mediassa ja antaa omaa asiantuntemustaan laajempaan käyttöön ympäristökasvatuksessa.

Seura on lisännyt sukeltajien ympäristötietoutta omalla koulutustoiminnallaan, yleisötapahtumilla, muulla valistustyöllä ja epävirallisella opastuksella muiden seurojen kanssa tehdyillä retkillä ja yhteisissä tapahtumissa.

Seuran sisäiseen toimintaan kuuluu jokapäiväiseen ympäristöystävälliseen toimintaan rohkaiseminen esimerkin avulla, ympäristöaiheiset kerhoillat ja epävirallinen opastus usein bio-aiheisilla sukelluksilla.

Seura on vuodesta 2004 asti järjestänyt vuosittain 1-2 viikonlopun mittaista vesiluontokurssia, joilla opetetaan kanssasukeltajia ymmärtämään, arvostamaan ja suojelemaan Itämerta.

Seuralla on toimiva kumppanuus Helsingin kaupungin ja eri toimijoiden kanssa Itämeren tilan parantamiseksi, esimerkiksi Harakan luontokeskuksen kurssiyhteistyön ja vuosittaisten Harakan saaren
rantojensiivoustalkoiden muodossa.

Seura on mukana Elävä Itämeri Säätiön, Baltic Sea Action Groupin (BSAG) toiminnassa, jossa tarkoituksena on tukea ja edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia, ja siten säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä.

Seura osallistui BSAG:n keväällä 2010 järjestämään Baltic Sea Action Summit-huippukokoukseen sitoumuksella, jonka johdosta toteutti elokuussa 2010 Helsingin kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa koko perheelle suunnattu Monimuotoinen Itämeri –tapahtumaan Harakan saarella. Seura antoi ympäristökasvatusta ja toi vesistöjen suojelutarvetta näkyväksi kiinnostavalla tavalla.

Seura on ollut mukana valistustyössä vastaavissa yleisötapahtumissa jo aiempina vuosina ja aikoo hyvän menestyksen innoittamana jatkaa valistustoimintaa ja kehittää edelleen yleisötapahtumissa käytettävää
materiaalia.

Seura haluaa olla aktiivisesti mukana kevään 2011 valtakunnallisessa Your Move-tapahtumassa tuomassa erityisesti nuorille lisää tietoa arjen valinnoista ja niiden merkityksestä elinympäristömme suojelussa.

Tiedot muokattuina Sukeltajaliiton ehdotuksesta vuoden ympäristöpalkinnon saajaksi 2010.