Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Biosukeltajat ry
Osoite: Kasvitieteellisen puutarhan varasto, Kaisaniemenranta 2
Muut yhteystiedot: jasenasiat (at) biosukeltajat.org, verkkosivusto www.biosukeltajat.org

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: jasenasiat (at) biosukeltajat.org

3. Rekisterin nimi
Biosukeltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Biosukeltajat ry:een ja pitää yllä yhteystietoja jäsentiedotteiden lähettämistä varten. Seuran oman käytön lisäksi tiedot ilmoitetaan vuosittain myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteriin Sukeltajaliiton rekisteritarpeen vuoksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, henkilötunnuksen 7 ensimmäistä merkkiä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenmaksutiedot, jäsenen vapaamuotoisesti ilmoittama omakohtainen sukeltamisen kiinnostus- ja kokemustieto.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Biosukeltajien rekisteriin ilmoitetut nimi- ja yhteystiedot ilmoitetaan vuosittain Sukeltajaliitolle, (Nimi: Sukeltajaliitto ry, Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki, Muut yhteystiedot: p. 09 3481 2258, office (at) sukeltaja.fi , www.sukeltaja.fi )

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Biosukeltajien jäsenrekisteri on taltioitu sähköisessä muodossa salasanoin suojatulle pilvi-palvelimelle. Ainoastaan Biosukeltajat ry:n toimihenkilöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Biosukeltajat ry:n jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen saa pyydettäessa tiedot kirjallisessa muodossa. Tietopyynnöt osoitetaan s-postitse osoitteeseen: jasenasiat (at) biosukeltajat.org .
Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta Sukeltajaliitto ry:tä lukuun ottamatta kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta Biosukeltajien ja Sukeltajaliiton tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran rekisterin pääkäyttäjälle.